Azyl na przejściu przez ul. Partyzantów

23 stycznia 2017 r.