IV sesja RDWG


We wtorek 11 czerwca o godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127) obędzie się IV sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji,
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad,
3. Informacja Przewodniczącego RDWG o zarządzeniach Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał nr 7/I/19 i nr 9/I/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.,
4. Wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru członków Zarządu
RDWG (uchwała nr IV/16/19),
5. Wybór składu Zarządu RDWG (uchwała IV/17/19),
6. Wybór członków Zarządu RDWG (uchwała IV/18/19),
7. Opinia RDWG do projektu uchwały RMG w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska (uchwała IV/19/19),
8. Uchwała budżetowa (uchwała IV/20/19 + tabela wydatków dla pozycji 18 i 19),
9. Uchwała o przyspieszenie prac rozbiórkowych przy ul. Partyzantów (uchwała IV/21/19),
10. Określenie zadań priorytetowych dzielnicy (uchwała IV/22/19),
11. Opiniowanie przystąpienia do sporządzania MPZP dla tzw. Wysepki (uchwała IV/23/19),
12. Opiniowanie przystąpienia do sporządzania MPZP rejon al. Grunwaldzkiej i ul. Jaśkowa Dolina (uchwała IV/24/19),
13. Sprawy bieżące wolne wnioski,
14. Zakończenie sesji.