uchwala liczba czlonkow zarzadu

3 czerwca 2019 r.