IV Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska


Miasto Gdańsk, Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz Klub Wodny „Gdańskie Lwy” zapraszają do wzięcia udziału w IV Smoczym Turnieju Dzielnic Gdańska oraz Turnieju Fan o Puchar Wrzeszcza Górnego, które odbędą się 4 czerwca na zbiorniku Srebrniki (Srebrny Staw) przy Trasie Słowackiego.

Program wydarzenia (niedziela 4 czerwca):
godz. 10.30 – Odprawa Kapitanów Załóg Fan
godz. 11.00 – Rozpoczęcie regat Fan
godz. 12.30 – Odprawa kapitanów dzielnic, wręczenie medali i pucharów Turnieju Fan
godz. 13.00 – Rozpoczęcie Turnieju Dzielnic
godz. 15.00 – Wręczenie medali i pucharów Turnieju Dzielnic

Program regat może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszonych osad.

Konkurencje:
– Smoczy Turniej Fan o Puchar Wrzeszcza Górnego – OPEN 200 m: w tej konkurencji dopuszcza się udział wszystkich osób (roczniki 2006 i starsi), reprezentujących firmy, zakłady pracy, osady środowiskowe, szkoły. Nie dopuszcza się wśród wiosłujących osób z ważną licencją Polskiej Federacji Łodzi Smoczych.

– IV Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska – OPEN 200 m: w tej konkurencji dopuszcza się udział wszystkich osób (roczniki 2006 i starsi), reprezentujących dzielnice, w których mieszkają, uczniowie i pracownicy szkół
w dzielnicach (tylko szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (matka, ojciec, siostra, brat, córka, syn). Dopuszcza się start zawodników z ważną licencją Polskiej Federacji Łodzi Smoczych.

Nagrody:
Puchary i medale konkurencji Dzielnic oraz Fan przewidziano za zajęcie miejsc I-IV. Fundatorem jest Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej.

Warunki udziału:
Prawo startu mają załogi, które w terminie do 31 maja 2017 r. prześlą zgłoszenie do regat na formularzu (pdf) na adres e-mail gdańskielwy@wp.pl, potwierdzą to telefonicznie pod numerem 501-571-456 oraz wniosą opłatę startową na konto:

Klub Wodny „Gdańskie Lwy”
ul. Maki 45/1 80-774 Gdańsk
NIP 5832874284
Credit Agricole Bank Polska: 18 1940 1076 3094 2893 0000 0000

W Smoczym Turnieju Dzielnic brak opłat startowych. W konkurencji Fan – 300 zł za każdą osadę (osady szkolne oraz mieszkańców Wrzeszcza Górnego zwolnione są z opłat).

Osady dzielnicowe mają również do dyspozycji bezpłatne zajęcia na wodzie z instruktorem, po uprzednim umówieniu pod tel. 501-571-456. Zajęcia odbywają się na przystani wodnej przy ul. Siennickiej 5 w Gdańsku.

Zapraszamy mieszkańców Wrzeszcza Górnego do wzięcia udziału w osadzie naszej dzielnicy! Chętni mogą skorzystać z bezpłatnych treningów na wodzie i popływać na prawdziwej smoczej łodzi we wtorki i czwartki o godz. 18 na przystani wodnej przy ul. Siennickiej 5 w Gdańsku.

Inne postanowienia organizacyjne:
1. Łodzie wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi a także sternika zapewnia organizator. Można startować tylko na wiosłach organizatora.

2. Każda załoga może składać się z 20 osób: 10-14 osób wiosłujących, dobosza i sternika i 4 rezerwowych.

3. Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 m w ubraniu sportowym.

4. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.

5. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi.

6. W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do Sędziego Głównego regat.

7. Osady w celu umówienia treningu prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielem GOKF – Grzegorzem Kwiatkowskim 501-571-456.

8. Wszystkie osady startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych.

9. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych

10. Podpisane Listy zawodnicze przynosimy dopiero na odprawę kapitanów na zawody.

Bądź na bieżąco

Najnowsze wpisy