Ładniejsze oblicze skweru przy ul. Dmowskiego


Dzięki finansowemu zaangażowaniu Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny oraz współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni rozpoczęliśmy prace nad odnową skweru przy ul. Dmowskiego.

W 2016 r. prace skupiły się na najmniejszym fragmencie po stronie wschodniej (wzdłuż nieruchomości Zator-Przytockiego 2, 2A i 2B), gdzie wykonano nowe nasadzenia niskiej roślinności.

Ponadto na terenie całego skweru istniejąca zieleń została poddana korektom. Przycięto żywopłoty i krzewy tak, by możliwy był wgląd w jego wnętrze od strony ul. Dmowskiego. Obniżono również krzewy wzdłuż wyjścia ze schronu oraz urządzoną niewielką rabatę w centralnej części.

Na terenie skweru pojawiły się trzy nowe ławki. Istniejące kosze betonowe będą wymienione w 2017 r. na model zgodny z nowym standardem mebli miejskich.

Przypomnijmy, że wcześniej na skwerze z naszej inicjatywy ułożono chodnik w miejscu przedeptu oraz poprawiono nawierzchnię pobliskiego ciągu pieszo – jezdnego.

Stan po zakończeniu prac: