Minirondo u zbiegu ul. Fiszera i Boh. Getta Warszawskiego

22 listopada 2020 r.