Zieleń na skwerze przy ul. Klonowej

18 stycznia 2021 r.