Zieleń na skwerze przy ul. Dmowskiego

18 stycznia 2021 r.