Planowane zmiany w organizacji ruchu we Wrzeszczu Górnym

fot. Karol Stańczak/GZDiZ

Zgodnie z zapowiedziami włodarzy Gdańska (więcej na portalach: Gdansk.pl, Wyborcza.pl, Trojmiasto.pl), w najbliższych tygodniach planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu m.in. na terenie Wrzeszcza Górnego.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oczekuje od Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny zajęcia stanowiska w tej sprawie. My zaś pragniemy poznać Państwa opinie w tej sprawie przed wydaniem ostatecznej decyzji.

Zmiany w naszej dzielnicy dotyczą dwóch miejsc:
1. Al. Grunwaldzkiej pomiędzy przystankiem tramwajowym Klonowa a wieżowcem Olimp (po stronie gmachu poczty) – planowane jest tutaj przeniesienie parkowania z chodników na wybrukowaną część jezdni al. Grunwaldzkiej (tzw. pas manewrowy). Do dyspozycji kierowców w stronę Opery Bałtyckiej nadal pozostaną trzy pasy do jazdy na wprost.

Plik pdf z propozycją nowej organizacji ruchu

2. Zmiany w rejonie ul. Piramowicza i Uphagena, gdzie brane są pod uwagę cztery rozwiązania:

a) Wprowadzenie jednego kierunku ruchu w ul. Piramowicza od al. Zwycięstwa do al. Hallera oraz pozostawienie dwukierunkowej ul. Uphagena (z parkowaniem na chodnikach):

b) Wjazd w ul. Piramowicza będzie możliwy od al. Hallera do ul. Uphagena lub od al. Zwycięstwa do ul. Uphagena (nie będzie możliwości przejazdu na całej długości przez ul. Piramowicza). Ul. Uphagena będzie ulicą jednokierunkową do ronda przy kortach tenisowych, z miejscami do parkowania na jezdni.

c) Ul. Piramowicza będzie jednokierunkowa w stronę al. Hallera oraz al. Zwycięstwa, zaś ul. Uphagena od ronda przy kortach tenisowych do ul. Piramowicza z przeniesieniem parkowania na jezdnię. Wariant ten (w porównaniu do wariantu b) pozwoli na ewentualny powrót na ul. Uphagena przez al. Zwycięstwa do wjazdu przy parku.

d) Wjazd w ul. Piramowicza będzie możliwy wyłącznie od al. Zwycięstwa, zaś ul. Uphagena będzie jednokierunkowa w stronę ronda przy kortach tenisowych (z parkowaniem na jezdni). Wariant ten jest połączeniem wariantu a oraz b.

Warianty a oraz b są propozycjami wyjściowymi Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, warianty c oraz d zostały wypracowane przez radnych dzielnicy w ramach dyskusji nad propozycjami GZDiZ.

Na państwa uwagi drogą e-mailową na adres kontakt@wrzeszczgorny.pl czekamy do końca maja!