Poprawione przejście Słowackiego-Reymonta


Na wniosek Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny udało się poprawić stan przejścia przez ul. Słowackiego na wysokości skrzyżowania z ul. Reymonta. Odmalowana została „zebra” oraz poprawiono nawierzchnię.

Zadanie zostało sfinansowane przez Zarząd Dróg i Zieleni w ramach bieżącego utrzymania.

Odmalowana "zebra".