Przejście Słowackiego-Reymonta

16 sierpnia 2015 r.