Projekt uchwały budżetowej

14 września 2015 r., zmodyfikowane: 23 września 2015 r.

Na najbliższej sesji (przypuszczalnie we wrześniu) planujemy podjąć kolejną uchwałę budżetową.

Projekt uchwały (może ulec jeszcze zmianie) zakłada jeden wydatek:
1. Zagospodarowanie przestrzeni tzw. wysepki we Wrzeszczu – 1 000 zł

Zgodnie ze statutem rad dzielnic, projekt uchwały budżetowej podlega konsultacjom z mieszkańcami. Na ewentualne uwagi z wykorzystaniem formularza, przesłanego drogą elektroniczną (wrzeszcz.gorny@radadzielnicy.gdansk.pl) lub pocztą tradycyjną na adres siedziby RDWG, czekamy do 28 września.

Bądź na bieżąco

Najnowsze wpisy