Projekt uchwały budżetowej

23 lutego 2016 r., zmodyfikowane: 14 marca 2016 r.

Na najbliższej sesji (przypuszczalnie w marcu) planujemy podjąć kolejną w tym roku uchwałę budżetową.

Projekt uchwały zakłada następujące wydatki:

1. Budowa przejazdu rowerowego z ul. de Gaulle’a do drogi rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej (przez torowisko i przejazd przez al. Grunwaldzką) – 1500 zł,
2. Zagospodarowanie zieleńca/trawnika przed i wokół budynku delikatesów – róg ulic Reymonta/Słowackiego – 1000 zł,
3. Naprawa mostku przy ul. Partyzantów 91/93 – 1000 zł,
4. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Topolowej – 3000 zł,
5. Zakup stołów na Podleśną Polanę – 3500 zł,
6. Zakup urządzeń fitness na Podleśną Polanę – 2000 zł,
7. Zagospodarowanie terenu skweru Anny Walentynowicz – 3000 zł,
8. Poprawa oznakowania buspasu w ul. Dmowskiego – 1500 zł,
9. Przebudowa skrzyżowania ul. Reymonta i Słowackiego – 6000 zł,
10. Remont chodnika od al. Grunwaldzkiej do DH Jantar – 8000 zł,
11. Naprawy doraźne chodników – 5000 zł,
12. Urządzenie zieleni na trawnikach w pasie drogowym przy ul. Fiszera – 6000 zł,
13. Urządzenie zieleni na skwerze przy ul. Dmowskiego/Zator-Przytockiego – 7000 zł,
14. Budowa pomostu na Srebrnym Stawie – 12000 zł,
15. Festyn „Akademia Przedszkolaka” – 2200 zł,
16. Sobótkowe Święto Jaśkowej Doliny – 5000 zł,
17. Utrzymanie strony internetowej – 300 zł

Zgodnie ze statutem rad dzielnic, projekt uchwały budżetowej podlega konsultacjom z mieszkańcami. Uwagi można składać do 8 marca poprzez formularz elektroniczny lub pocztą tradycyjną na adres siedziby RDWG.