Projekty planów zagospodarowania


Przez cały sierpień w Biurze Rozwoju Gdańska wyłożone są do publicznego wglądu projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Podleśnej oraz Sosnowej 2.

Dyskusja publiczna nad projektem MPZP dla ul. Sosnowej 2 odbędzie się 18 sierpnia, zaś dla ul. Podleśnej – 20 sierpnia. Start każdej dyskusji o godz. 17 w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24.

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji RDWG na etapie przed wyłożeniem planu do publicznego wglądu, wnioskowała o m.in. inwentaryzację zabudowy i detali architektonicznych, wprowadzenie zakazu słupów reklamowych w pasie drogowym oraz dopuszczenie funkcji usługowej.

Dla planu Sosnowa 2 nie zgłoszono uwag w obecnej kadencji RDWG, zaś w poprzedniej wnioskowano o m.in. dopuszczenie współczesnej formy wieży na terenie Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej.

Szczególnie informacje, w tym projekty planów, dostępne są na stronie Biura Rozwoju Gdańska.