Radni

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny liczy 21 radnych. Radnym zostać może wyłącznie pełnoletnia osoba na stałe zamieszkującą daną dzielnicę, która przed wyborami zebrała co najmniej 30 podpisów pod swoją kandydaturą, a w wyborach pod względem liczby oddanych głosów zajęła co najmniej 21. miejsce.

Radni Dzielnicy Wrzeszcz Górny w kadencji 2019-2024:
1. Andzel Małgorzata
2. Błaut Michał
3. Chmielewski Wojciech – Z-ca Przewodniczącego Rady (od 5.10.2021 r.)
4. Ferlin Irola
5. Figura Sylwia
6. Furtak-Rozbicka Alicja
7. Kałas Maciej – Przewodniczący Rady
8. Koniecki Jerzy (od 20.12.2022 r.)
9. Koprowski Krzysztof – Przewodniczący Zarządu
10. Kowalina Arkadiusz
11. Maksymowicz-Czapkowska Dorota
12. Marczyński Andrzej (od 28.12.2021 r.)
13. Pokora Kamil – Członek Zarządu (od 8.11.2022 r.)
14. Polakowska Barbara
15. Półtorzycka Anna
16. Sławkowska-Marszeniuk Joanna – Członek Zarządu (do 30.06.2020 r. – rezygnacja z funkcji)
17. Smolnicki Piotr – Członek Zarządu
18. Wardak Jacek
19. Wiśniewska Janina
20. Woźna Ewa – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
21. Wójcik Zbigniew
Milewski Dariusz – Z-ca Przewodniczącego Rady (do 5.10.2021 r. – rezygnacja z mandatu ze względu na zmianę miejsca zam.)
Marmurowicz Małgorzata Anna (do 5.07.2022 r. – rezygnacja z mandatu)

Obecność radnych na sesjach w latach 2019-2022:

Nazwisko Imię 2019 2020 2021 2022 ŁĄCZNIE
Andzel Małgorzata 57% 40% 0% 0% 26%
Błaut Michał 86% 80% 100% 80% 87%
Chmielewski Wojciech 71% 100% 100% 100% 91%
Ferlin Irola 100% 80% 100% 100% 96%
Figura Sylwia 71% 80% 33% 20% 52%
Furtak-Rozbicka Alicja 100% 100% 100% 100% 100%
Kałas Maciej 100% 100% 100% 100% 100%
Koniecki Jerzy [1] - - - 100% 100%
Koprowski Krzysztof 100% 100% 100% 100% 100%
Kowalina Arkadiusz 86% 40% 33% 80% 61%
Maksymowicz-Czapkowska Dorota 86% 20% 0% 0% 30%
Marczyński Andrzej [2] - - 100% 80% 83%
Pokora Kamil 100% 80% 100% 100% 96%
Polakowska Barbara 86% 80% 100% 100% 91%
Półtorzycka Anna 86% 80% 83% 100% 87%
Sławkowska-Marszeniuk Joanna 86% 20% 33% 40% 48%
Smolnicki Piotr 86% 100% 83% 60% 83%
Wardak Jacek 71% 40% 17% 0% 35%
Wiśniewska Janina 86% 80% 67% 40% 70%
Woźna Ewa 86% 100% 83% 60% 83%
Wójcik Zbigniew 86% 60% 17% 20% 47%
[1] – radny od 20.12.2022 r.
[2] – radny od 28.12.2021 r.

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji:
1. Błaut Michał
2. Kowalina Arkadiusz
3. Marczyński Andrzej (od 28.12.2021 r.)
4. Pokora Kamil – Przewodniczący Komisji
5. Polakowska Barbara
6. Półtorzycka Anna
7. Sławkowska-Marszeniuk Joanna
8. Smolnicki Piotr
9. Wójcik Zbigniew
10. Chmielewski Wojciech (od 14 maja 2019 r.)
Figura Sylwia (do 26.11.2019 r. – rezygnacja)
Milewski Dariusz (do 5.10.2021 r. – rezygnacja z mandatu ze względu na zmianę miejsca zam.)
Maksymowicz-Czapkowska Dorota (do 28.12.2021 r.)
Wardak Jacek (do 28.12.2021 r.)

Komisja Kulturalno-Społeczna:
1. Ferlin Irola
2. Figura Sylwia
3. Furtak-Rozbicka Alicja
4. Półtorzycka Anna
5. Wiśniewska Janina – Przewodnicząca Komisji
6. Woźna Ewa
Marmurowicz Małgorzata (do 14.10.2020 r. – rezygnacja)
Andrzel Małgorzata (do 28.12.2021 r.)
Błaut Michał (do 28.12.2021 r.)
Maksymowicz-Czapkowska Dorota (do 28.12.2021 r.)
Pokora Kamil (do 28.12.2021 r.)

Komisja Rewizyjna:
1. Andzel Małgorzata
2. Maksymowicz-Czapkowska Dorota
3. Polakowska Barbara – Przewodnicząca Komisji
4. Wójcik Zbigniew
Furtak-Rozbicka Alicja (do 28.12.2021 r. – rezygnacja)

Rada Dzielnicy kadencji 2015-2019
Radni Dzielnicy Wrzeszcz Górny kadencji 2015-2019: 2. Adam Ciechanowicz
4. Maciej Kałas – Zastępca Przewodniczącego Rady
5. Jadwiga Kopeć
8. Wojciech Kuliński
10. Lidia Makowska
11. Zbigniew Mleczko
12. Romuald Plewa – Przewodniczący Rady
13. Barbara Polakowska
14. Gabriela Roszkowska – Członek Zarządu
15. Kamil Rutecki
16. Michał Szulta
17. Janina Wiśniewska
18. Ewa Woźna
19. Barbara Zieleń
20. Małgorzata Marmurowicz (od 11 maja 2016 r.)
21. Joanna Sławkowska-Marszeniuk (od 11 maja 2016 r.)
Ewa Hope (nie objęła mandatu)
Urszula Zerek (nie objęła mandatu)

W celu lepszej organizacji pracy w Radzie, radni pracują wewnątrz komisji, które przygotowują m.in. odpowiednie projekty dokumentów na sesję lub dla Zarządu.

W kadencji 2015-2019 powołane zostały trzy komisje:

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w składzie:
1. Wojciech Chmielewski – Przewodniczący Komisji
2. Adam Ciechanowicz
3. Halina Człapińska
4. Jadwiga Kopeć
5. Krzysztof Koprowski
6. Witold Kuźmicki
7. Lidia Makowska
8. Barbara Polakowska
9. Joanna Sławkowska-Marszeniuk (od 7 grudnia 2016 r.)
Kamil Rutecki (do 22 marca 2017 r. – rezygnacja)
Michał Szulta (do 1 lutego 2017 r. – rezygnacja)

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego w składzie:
1. Wojciech Chmielewski
2. Maciej Kałas
3. Wojciech Kuliński
4. Witold Kuźmicki – Przewodniczący Komisji
5. Zbigniew Mleczko
6. Barbara Polakowska
7. Barbara Zieleń

Komisja Kulturalno – Społeczna w składzie:
1. Wojciech Chmielewski
2. Adam Ciechanowicz
3. Halina Człapińska
4. Lidia Makowska
5. Małgorzata Marmurowicz (od 7 grudnia 2016 r.)
6. Gabriela Roszkowska
7. Kamil Rutecki
8. Janina Wiśniewska
9. Ewa Woźna
10. Barbara Zieleń
Michał Szulta (do 1 lutego 2017 r. – rezygnacja, przewodniczący do 1 lutego 2017 r.)

W ramach Rady działa też Komisja Rewizyjna. W przeciwieństwie do ww. komisji, powoływanych uchwałą Rady Dzielnicy, Komisja Rewizyjna jest powołana odgórnie na podstawie statutu rad dzielnic „w celu kontroli działalności Zarządu”.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Witold Kuźmicki
2. Lidia Makowska
3. Barbara Polakowska – Przewodnicząca Komisji
4. Janina Wiśniewska
5. Barbara Zieleń