Radni

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny liczy 21 radnych. Radnym zostać może wyłącznie pełnoletnia osoba na stałe zamieszkującą daną dzielnicę, która przed wyborami zebrała co najmniej 30 podpisów pod swoją kandydaturą, a w wyborach pod względem liczby oddanych głosów zajęła co najmniej 21. miejsce.

Radni Dzielnicy Wrzeszcz Górny w kadencji 2019-2024:
1. Andzel Małgorzata
2. Błaut Michał
3. Chmielewski Wojciech
4. Ferlin Irola
5. Figura Sylwia
6. Furtak-Rozbicka Alicja
7. Kałas Maciej – Przewodniczący Rady
8. Koprowski Krzysztof – Przewodniczący Zarządu
9. Kowalina Arkadiusz
10. Maksymowicz-Czapkowska Dorota
11. Marmurowicz Małgorzata Anna
12. Milewski Dariusz – Zastępca Przewodniczącego Rady
13. Pokora Kamil
14. Polakowska Barbara
15. Półtorzycka Anna
16. Sławkowska-Marszeniuk Joanna – Członek Zarządu (do 30 czerwca 2020 r. – rezygnacja)
17. Smolnicki Piotr – Członek Zarządu
18. Wardak Jacek
19. Wiśniewska Janina
20. Woźna Ewa – Zastępca Przewodniczącego Zarządu
21. Wójcik Zbigniew

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji:
1. Błaut Michał
2. Kowalina Arkadiusz
3. Maksymowicz-Czapkowska Dorota
4. Milewski Dariusz
5. Pokora Kamil – Przewodniczący Komisji
6. Polakowska Barbara
7. Półtorzycka Anna
8. Sławkowska-Marszeniuk Joanna
9. Smolnicki Piotr
10. Wardak Jacek
11. Wójcik Zbigniew
12. Chmielewski Wojciech (od 14 maja 2019 r.)
Figura Sylwia (do 26 listopada 2019 r. – rezygnacja)

Komisja Kulturalno-Społeczna:
1. Andrzel Małgorzata
2. Błaut Michał
3. Ferlin Irola
4. Figura Sylwia
5. Maksymowicz-Czapkowska Dorota
6. Pokora Kamil
7. Półtorzycka Anna
8. Furtak-Rozbicka Alicja
9. Wiśniewska Janina – Przewodnicząca Komisji
10. Woźna Ewa
Marmurowicz Małgorzata (do 14 października 2020 r. – rezygnacja)

Komisja Rewizyjna:
1. Andzel Małgorzata
2. Maksymowicz-Czapkowska Dorota
3. Furtak-Rozbicka Alicja
4. Polakowska Barbara – Przewodnicząca Komisji
5. Wójcik Zbigniew

Rada Dzielnicy kadencji 2015-2019
Radni Dzielnicy Wrzeszcz Górny kadencji 2015-2019: 2. Adam Ciechanowicz
4. Maciej Kałas – Zastępca Przewodniczącego Rady
5. Jadwiga Kopeć
8. Wojciech Kuliński
10. Lidia Makowska
11. Zbigniew Mleczko
12. Romuald Plewa – Przewodniczący Rady
13. Barbara Polakowska
14. Gabriela Roszkowska – Członek Zarządu
15. Kamil Rutecki
16. Michał Szulta
17. Janina Wiśniewska
18. Ewa Woźna
19. Barbara Zieleń
20. Małgorzata Marmurowicz (od 11 maja 2016 r.)
21. Joanna Sławkowska-Marszeniuk (od 11 maja 2016 r.)
Ewa Hope (nie objęła mandatu)
Urszula Zerek (nie objęła mandatu)

W celu lepszej organizacji pracy w Radzie, radni pracują wewnątrz komisji, które przygotowują m.in. odpowiednie projekty dokumentów na sesję lub dla Zarządu.

W kadencji 2015-2019 powołane zostały trzy komisje:

Komisja Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji w składzie:
1. Wojciech Chmielewski – Przewodniczący Komisji
2. Adam Ciechanowicz
3. Halina Człapińska
4. Jadwiga Kopeć
5. Krzysztof Koprowski
6. Witold Kuźmicki
7. Lidia Makowska
8. Barbara Polakowska
9. Joanna Sławkowska-Marszeniuk (od 7 grudnia 2016 r.)
Kamil Rutecki (do 22 marca 2017 r. – rezygnacja)
Michał Szulta (do 1 lutego 2017 r. – rezygnacja)

Komisja Samorządu i Ładu Publicznego w składzie:
1. Wojciech Chmielewski
2. Maciej Kałas
3. Wojciech Kuliński
4. Witold Kuźmicki – Przewodniczący Komisji
5. Zbigniew Mleczko
6. Barbara Polakowska
7. Barbara Zieleń

Komisja Kulturalno – Społeczna w składzie:
1. Wojciech Chmielewski
2. Adam Ciechanowicz
3. Halina Człapińska
4. Lidia Makowska
5. Małgorzata Marmurowicz (od 7 grudnia 2016 r.)
6. Gabriela Roszkowska
7. Kamil Rutecki
8. Janina Wiśniewska
9. Ewa Woźna
10. Barbara Zieleń
Michał Szulta (do 1 lutego 2017 r. – rezygnacja, przewodniczący do 1 lutego 2017 r.)

W ramach Rady działa też Komisja Rewizyjna. W przeciwieństwie do ww. komisji, powoływanych uchwałą Rady Dzielnicy, Komisja Rewizyjna jest powołana odgórnie na podstawie statutu rad dzielnic „w celu kontroli działalności Zarządu”.

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Witold Kuźmicki
2. Lidia Makowska
3. Barbara Polakowska – Przewodnicząca Komisji
4. Janina Wiśniewska
5. Barbara Zieleń

Bądź na bieżąco