VII sesja RDWG


W środę, 9 grudnia, o godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy przy al. Grunwaldzkiej 127 odbędzie się VII sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Uchwała nr VII/20/15 ws. wniosków do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdańska

3. Informacje Zarządu:
– stan realizacji uchwał budżetowych RDWG,
– relacja z bieżących prac.

4. Sprawozdanie z realizacji dyżurów, organizacja dyżurów.

5. Uchwały o wygaśnięciu mandatów radnych:
uchwała nr VII/21/15,
uchwała nr VII/22/15.

6. Sprawy zgłoszone przez mieszkańców:
– wniosek do prezydenta o przywrócenie linii autobusu 142,
– protest mieszkańców ul. Srebrniki 7 przeciw lokalizacji Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku

7. Kulturalna aktywizacja społeczności Wrzeszcza Górnego i Dolnego.

8. Wolne wnioski

9. Zakończenie sesji

Bądź na bieżąco

Najnowsze wpisy