Weź udział w wyborach: jak i gdzie głosować?


W wyborach do rad dzielnic głosujemy wybierając nazwisko tylko jednego kandydata na liście. We Wrzeszczu Górnym chęć bycia radnym wyraziło 29 kandydatów – ich sylwetki prezentujemy TUTAJ, zaś rada – wzorem lat poprzednich – będzie składała się z 21 osób.

Głosowanie będzie odbywało się lokalach wyborczych zgodnie z informacją podaną poniżej:

Lokale wyborcze

Frekwencja ma wpływ na przyszły budżet rady

Frekwencja w wyborach ma ogromne znaczenie dla przyszłego budżetu rady – im wyższa, tym większą kwotę będzie można przeznaczyć na działania w dzielnicy. Dla Wrzeszcza Górnego na podstawie obecnej liczby mieszkańców jest to odpowiednio:

do 14 proc. — 12 zł/mieszkańca = ok. 252 tys. zł/rok
14 -16 proc. — 15 zł/mieszkańca = ok. 315 tys. zł/rok
powyżej 16 proc. — 18 zł/mieszkańca = ok. 378 tys. zł/rok

Kto może wziąć udział w głosowaniu?

Obywatel Polski, który:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– stale zamieszkuje na obszarze Jednostki Pomocniczej miasta Gdańska i jest wpisany do rejestru wyborców,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, jest uprawniony do głosowania w wyborach, jeżeli:
– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
– stale zamieszkuje na terenie Jednostki Pomocniczej miasta Gdańska i jest wpisany do rejestru wyborców,
– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Jak zagłosować nie będąc zameldowanym?

W wyborach do Rad Dzielnic głosujemy albo w miejscu stałego zameldowania albo w miejscu przepisania się do rejestru wyborców w obrębie danej dzielnicy.

Mieszkańcy bez zameldowania wpisywani są do rejestru wyborców w części A na podstawie ich wniosków. Można być wpisanym tylko do jednego rejestru wyborców.

Jeżeli mieszkasz w Gdańsku, ale nie jesteś tu zameldowany, to możesz brać udział w wyborach, jeżeli wyrazisz taką wolę w urzędzie lub łatwo i szybko zdalnie przez ePUAP, o czym można przeczytać tutaj.

Pamiętaj: Załącz swój rachunek za internet (lub inny), który potwierdzi urzędnikowi, że jesteś mieszkańcem lokalu w swojej dzielnicy.

Jak się zameldować zdalnie?

(nie jest to niezbędne, żeby głosować — patrz wyżej)

Jeżeli chcesz się zameldować możesz to łatwo i szybko zrobić zdalnie przez ePUAP — więcej informacji można przeczytać tutaj.

Bądź na bieżąco!

Zachęcamy do zapisania się na nasz newsletter (w menu po prawej stronie lub na dole w telefonie komórkowym) oraz śledzenia naszego profilu na portalu Facebook.

Bądź na bieżąco

Najnowsze wpisy