Więcej zieleni we Wrzeszczu Górnym

12 stycznia 2020 r.
Ewa Woźna (Z-ca Przew. Zarządu) oraz Krzysztof Koprowski (Przew. Zarządu) podczas sadzenia drzew przy ul. Czarnieckiego

W 2019 r. zdecydowaliśmy ponownie przeznaczyć część naszego budżetu na poprawę zieleni na terenie Wrzeszcza Górnego. Wszystkie prace były prowadzone przy ścisłej współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Na Skwerze Walentynowicz sfinansowaliśmy dokończenie żywopłotu przy wjeździe na parking, dzięki czemu skwer na całej długości od tej strony posiada nasadzenia roślinności niskiej, a jednocześnie nie będzie rozjeżdżany przez nielegalnie parkujące samochody. Dodatkowo dokonano drobnych korekt w zieleni rosnącej na murku na końcu ul. Waryńskiego, a także w trawniku koło pomnika zostały umieszczone cebulki kwiatów.

Na skwerze przy ul. Dmowskiego pojawiły się kolejne nasadzenia roślin ozdobnych w rejonie głównego chodnika w poprzek zieleńca oraz przy wyjściu ze schronu. Dokonano również niewielkiej wycinki uschniętych krzewów od strony ul. Dmowskiego, dzięki czemu istnieje lepszy wgląd w zieleniec od strony ulicy. Skwer został też zabezpieczony przed nielegalnym parkowaniem na trawniku od strony budynku mieszkalnego.

fot. GZDiZ

Wzdłuż ul. Zator-Przytockiego na odc. Waryńskiego – wiadukt kolejowy przy ul. Dmowskiego zleciliśmy całkowitą odnowę zdegradowanych trawników. Pojawiły się nowe nasadzenia niskich krzewów, zabezpieczone drewnianymi słupkami.

Przy ul. Czarnieckiego (obok szkoły podstawowej nr 17) na nasz wniosek zrekultywowany został trawnik oraz posadzono sześć drzew. Teren został zabezpieczony przed parkowaniem drewnianymi palikami.

W Parku w Królewskiej Dolinie sfinansowaliśmy uzupełnienie żywopłotu wzdłuż ogrodzenia przedszkola. Ponadto doraźnej naprawie została poddana przyległa alejka spacerowa.

fot. GZDiZ