Więcej zieleni we Wrzeszczu Górnym w 2021 r.


W 2021 r. wzorem lat poprzednich postanowiliśmy ponownie sfinansować nowe nasadzenia zieleni. We współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni wykonano:

– żywopłot wzdłuż parkingu tzw. Festynowej Łąki (ul. Jaśkowa Dolina 74-84) – kontynuacja działań z 2020 r.:

– żywopłot wzdłuż ul. Fiszera:

– nową rabatę na rogu ul. Sosnowej i Batorego:

– nowe zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ul. Batorego z Topolową:

– rekultywację trawników na ul. Jesionowej:

Ponadto do końca 2021 r. planujemy jeszcze tzw. rozbruk chodnika celem realizacji nasadzeń drzew przy al. Grunwaldzkiej 102-104 (w rejonie gmachu poczty).