X sesja RDWG


We wtorek 30 czerwca 2020 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127 – tzw. Wysepka) obędzie się X sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Uchwała dot. zmiany składu osobowego Zarządu
4. Uchwała dot. ustalenia składu osobowego Zarządu
5. Uchwała dot. inwestycji priorytetowych miasta
6. Uchwała dot. przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy
7. Uchwała dot. zasad współpracy z jednostkami miasta
8. Uchwała dot. rozszerzenia granic Strefy Płatnego Parkowania
9. Uchwała dot. wprowadzenia Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (z autopoprawką)
10. Uchwała dot. nadania nazwy al. Josepha von Eichendorffa
11. Sprawy bieżące, wolne wnioski
12. Zakończenie sesji

Bądź na bieżąco