XI sesja RDWG (nowy termin)


W środę 14 października 2020 r. o godz. 19:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie obrad zdalnych) odbędzie się XI sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Zmiany w składzie Komisji Kulturalno-Społecznej
4. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową (tzw. uchwała budżetowa)
5. Uchwała w sprawie nadania nazwy Plac Przyjaciół Wrzeszcza
6. Uchwała w sprawie planowanej nazwy Skwer im. Gen Marka Bezruczki
7. Uchwała w sprawie wpisania historycznego cmentarza parafii MBNP do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego
8. Uchwała w sprawie przywrócenia funkcjonowania linii autobusowej nr 129
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski
10. Zakończenie sesji

Bądź na bieżąco