XXIII sesja RDWG


We wtorek 22 maja 2018 r. o godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127) odbędzie się XXIII sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Przedstawienie informacji dot. nowelizacji ustawy z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Podjęcie uchwały XXIII/55/2018 dot. wyrażenia opinii RDWG do projektu uchwały RMG w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska.

4. Podjęcie uchwały XXIII/56/2018 dot. wyrażenia opinii RDWG do projektu uchwały RMG w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.

5. Podjęcie uchwały XXIII/57/2018 dot. budowy małego placu zabaw w Parku Uphagena.

6. Sprawy zgłoszone przez radnych, komisje rady i zarząd oraz wolne wnioski.

7. Zakończenie sesji.