XXIX sesja RDWG (ponowne zwołanie sesji)


W związku z brakiem kworum na sesji 23 stycznia 2024 r., 31 stycznia 2024 r. o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127 – tzw. Wysepka) odbędzie się ponownie XXIX sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Uchwała ws. korekty przebiegu granicy dzielnicy Wrzeszcz Górny w rejonie ul. Czarnej 1 oraz Wincentego Pola 10
4. Uchwała ws. korekty przebiegu granicy dzielnicy Wrzeszcz Górny w rejonie ul. Zator-Przytockiego
5. Uchwała ws. korekty przebiegu granicy dzielnicy Wrzeszcz Górny w rejonie ul. Traugutta 51
6. Uchwała ws. korekty przebiegu granicy dzielnicy Wrzeszcz Górny w rejonie ul. Migowskiej 72
7. Uchwała ws. zasad konsultacji z mieszkańcami projektu budżetu RDWG na 2024 r.
8. Uchwała ws. na działalność GZDiZ w zakresie organizacji ruchu na ul. Podleśnej
9. Uchwała ws. zmiany miejsca postoju autobusów w rejonie pętli Wrzeszcz PKP
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski
11. Zakończenie sesji