XXXII sesja RDWG


We wtorek 11 czerwca 2024 r. o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127 – tzw. Wysepka) odbędzie się XXXII sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Uchwała ws. uwag do projektu MPZP Wrzeszcz Górny rejon ulic Jarowej i Krętej
4. Uchwała ws. wniosków do planu ogólnego miasta Gdańska
5. Uchwała ws. określenia priorytetowych zadań dla dzielnicy Wrzeszcz Górny z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta Gdańska na następny rok budżetowy
6. Uchwała ws. przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski
8. Zakończenie sesji