Azyl na ul. Słowackiego

23 grudnia 2015 r., zmodyfikowane: 25 grudnia 2015 r.