XXVII sesja RDWG


We wtorek 14 listopada 2023 r. o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127 – tzw. Wysepka) odbędzie się XXVII sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Przedstawienie propozycji nadania nazwy „Park im. Olgi Krzyżanowskiej”
4. Zmiana uchwały ws. przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
5. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu ul. Partyzantów, Sosnowej i Matki Polki
6. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu Trasy Słowackiego i ul. Kołłątaja
7. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu al. Grunwaldzkiej, ul. Partyzantów i Jaśkowa Dolina
8. Uchwała ws. przebudowy ul. Migowskiej oraz Falistej
9. Uchwała ws. przebudowy ul. Krętej
10. Sprawy bieżące, wolne wnioski
11. Zakończenie sesji