Budżet RDWG

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2022 r. dysponowała budżetem w wysokości 245 976,00 zł. Kwota budżetu uzależniona jest od liczby mieszkańców na 30 września 2021 r. oraz frekwencji w wyborach do Rady. Środki wydatkowane są na podstawie uchwał podejmowanych na sesjach.

Cel Kwota
Mała architektura i zieleń (nasadzenia zieleni: Migowska, skwer Walentynowicz oraz park Uphagena, skrzyżowanie Trasa Słowackiego – Partyzantów, Jaśkowa Dolina, Partyzantów, park przy ul. De Gaulle'a, skwer przy ul. Dmowskiego, Bracka, skrzyżowanie Trasa Słowackiego – al. Grunwaldzka, rondo przy ul. Krętej (realizacja w 2023 r.); montaż ławek przy ul. Sosnowej i w parku Akademickim (realizacja w 2023 r.); zakup i montaż dwóch nowych gablot Rady (Dmowskiego, park Uphagena) 146 295 zł
Sąsiedzka Szkoła 2022 23 940 zł
Olimpiada Przedszkolaka 2022 13 500 zł
Podwieczorki przy Muzyce 2022 12 500 zł
Wsparcie finansowe letniego wypoczynku dla dzieci z Wrzeszcza Górnego (organizacja transportu) 12 000 zł
Piknik Zdrowia i Urody 2022 8 000 zł
II Wrzeszczański Bal Seniora 7 000 zł
Peleton z Wrzeszcza Górnego na Wielkim Przejeździe Rowerowym 2022 6 000 zł
Rodzinna Gra Terenowa na Orientację 4 000 zł
Sąsiedzka Szkoła 2022 – dodatkowe zajęcia 3 022 zł
Kino Sąsiedzkie 2 500 zł
Utrzymanie domeny i strony internetowej 219 zł
REZERWA BUDŻETOWA NA 2023 R. (zwiększenie kwoty na budowę schodów terenowych Kręta – Sobieskiego) 7 000 zł
Budżet RDWG w 2021 r. (III kadencja)
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2021 r. dysponowała budżetem w wysokości 251 244,00 zł. Kwota budżetu uzależniona jest od liczby mieszkańców na 30 września 2020 r. oraz frekwencji w wyborach do Rady. Środki wydatkowane są na podstawie uchwał podejmowanych na sesjach.

Budżet RDWG w 2020 r. (III kadencja)
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2020 r. dysponowała budżetem w wysokości 252 888,00 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

Cel Kwota
Mała architektura i zieleń (Skwer Dmowskiego i plac przy ul. Klonowej, oznakowanie punktów widokowych i Parku Jaśkowej Doliny, żywopłot na wysokości Festynowej Łąki, poprawa zagospodarowania punktu widokowego Ślimak, nasadzenia na ul. Boh. Getta Warszawskiego i Fiszera, piramida widokowa w Parku Królewskiej Doliny, prace przy odrestaurowaniu bramy do Parku Królewskiej Doliny, żywopłot przy Galerii Bałtyckiej) 104 600 zł
Poprawa bezpieczeństwa ruchu (montaż słupków: Jaśkowa Dolina 2, Jaśkowa Dolina/Sienkiewicza, przy dworcu kolejowym, ul. Partyzantów, przy GCH Manhattan, ul. De Gaulle'a, ul. Sobótki, Galeria Bałtycka + z rezerwy budżetowej na 2020 r.: budowa ronda na ul. Boh. Getta Warszawskiego/Fiszera) 28 921 zł
Sąsiedzka Szkoła 2020 24 929 zł
X Wrzeszczańska Olimpiada Przedszkolaka 9 500 zł
Senior w pandemii koronawirusa 6 000 zł
Warsztaty florystyczne dla mieszkańców 4 500 zł
Rodzinna gra terenowa na orientację 3 500 zł
Utrzymanie domeny i strony internetowej 219 zł
REZERWA BUDŻETOWA NA 2021 R. (nasadzenia drzew wzdłuż al. Grunwaldzkiej i rozbruk chodników pod zieleń) 70 719 zł
Budżet RDWG w 2019 r. (III kadencja)
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2019 r. dysponowała budżetem w wysokości 256 380,00 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

Cel Kwota
Mała architektura i zieleń 95 432 zł
Poprawa bezpieczeństwa ruchu 28 000 zł
Całoroczna aktywizacja seniorów 18 800 zł
Wrzeszczańska Choinka 13 800 zł
Olimpiada Przedszkolaka 12 000 zł
Turniej Smoczych Łodzi 6 500 zł
Zajęcia integrujące mieszkańców z uczniami ZSS nr 1 6 200 zł
Warsztaty Hip Hop Edukacja to broń 6 000 zł
Koncerty w ramach cyklu Wrzeszcz Pointz (koncert I + koncerty II – IV) 6 000 zł
Wrzeszczański Bal Seniorów 6 000 zł
Spotkania ze sztuką dla uczniów 5 000 zł
Doposażenie placu zabaw SP45 5 000 zł
Prowadzenie zajęć sportowych fitness 4 200 zł
Grupa dyskusja od Kodanu po Gdańsk 3 000 zł
Koncert chóru z okazji Święta Niepodległości 3 000 zł
Historyczne spacery po Wrzeszczu 3 000 zł
Warsztaty florystyczne 3 000 zł
Integracja mieszkańców w plenerze 2 950 zł
Dofinansowanie projektu SP39 Gdańsk bez plastiku 2 000 zł
Piknik Zdrowie i Uroda 2 000 zł
Utrzymanie strony internetowej 98 zł
REZERWA BUDŻETOWA NA 2020 R. 25 900 zł
Budżet RDWG w 2018 r. (II kadencja)
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2018 r. dysponowała budżetem w wysokości 86 928,00 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

Cel Kwota
Poprawa bezpieczeństwa ruchu 13 075 zł
Mała architektura i zieleń 10 000 zł
Park w Królewskiej Dolinie – brama 10 000 zł
Zieleń na ul. Batorego 8 000 zł
Skwer Dmowskiego 7 000 zł
Klub Olbrzymich Możliwości w siedzibie RDWG 7 000 zł
Olimpiada Przedszkolaka 5 000 zł
Święto Jaśkowej Doliny 4 500 zł
Regaty Smoczych Łodzi 3 500 zł
Upamiętnienie Hubertusa Jabłońskiego 3 500 zł
Konkurs Wrzeszcz Górny w obiektywie 3 000 zł
Warsztaty fotograficzne 2 650 zł
Chodniki i przedepty 2 000 zł
Sterylizacja kotów 2 000 zł
Noc Wrzeszcza 1 500 zł
Gablota informacyjna sklep Partyzantów 44 1 400 zł
Potrzeby związane z działalnością RDWG 1 106 zł
Koncert z okazji 100-lecia Niepodległości 1 000 zł
Konkurs biblijny 500 zł
Utrzymanie strony internetowej 197 zł

Budżet RDWG w 2017 r. (II kadencja)
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2017 r. dysponowała budżetem w wysokości 89 252 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

Cel Kwota
Sąsiedzka Szkoła 20 380 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni – Dmowskiego 15 572 zł
Zakup elementów małej architektury I 12 800 zł
Pomost na zbiorniku Srebrniki 8 000 zł
Zakup elementów małej architektury II 7 300 zł
Aktywizacja Seniorów 5 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców 5 000 zł
Festyn Sobótkowe Święto Jaśkowej Doliny oraz Biegowe Grand Prix 4 500 zł
Wsparcie działań edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców i uczniów ZSS nr 1 2 000 zł
Zawody sportowe – dzielnicowy turniej smoczych łodzi 2 000 zł
Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Batorego 2 000 zł
Rodzinna gra terenowa na orientację w Jaśkowym Lesie 1 500 zł
Tablice drogowe Wrzeszcz Górny 1 500 zł
Poduszki berlińskie przy SP27 1 000 zł
Promocja dzielnicy w ramach Nocnego Wrzeszcza 500 zł
Utrzymanie strony internetowej 200 zł

Budżet RDWG w 2015 r. (II kadencja)
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2015 r. dysponowała budżetem 93 008 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, które podejmowano na sesjach.

Cel Kwota
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obrębie skrzyżowania Grunwaldzka – Jesionowa (monitoring wizyjny) 15 000 zł
Budowa chodników na skwerze przy ul. Dmowskiego oraz dojścia do Kościoła NSJ we Wrzeszczu 11 000 zł
Zagospodarowanie placu przed dworcem kolejowym Gdańsk Wrzeszcz – poszerzenie zakresu prac 10 000 zł
Cykl warsztatów artystycznych w zakresie edukacji i kultury o tematyce Wrzeszcza 8 408 zł
Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – azyl na ul. Słowackiego, poduszki-progi na ul. Róży Ostrowskiej, barierka na ul. Podleśnej 8 000 zł
Odnowienie i utrzymanie zieleni, ciągów pieszych – Komisja ZPiI 7 500 zł
Kontynuacja projektu „Sąsiedzka Szkoła" 7 140 zł
Sąsiedzka Szkoła 4 260 zł
Święto Sobótkowe 4 000 zł
Odnowienie i utrzymanie zieleni, ciągów pieszych – Komisja SiŁP 4 000 zł
Zagospodarowanie placu przed dworcem kolejowym Gdańsk Wrzeszcz 3 000 zł
Olimpiada Przedszkolaka 2 200 zł
Festyn Srebrny Staw 2 000 zł
Biegi Parkowe z cyklu zawodów na orientację w okolicy Jaśkowej i Królewskiej Doliny 2 000 zł
Opieka weterynaryjna – szczepienie, odrobaczenie, odpchlanie, odkleszczanie kotów wolnożyjących 2 000 zł
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, w tym zakup i montaż pięciu tablic E21 "Wrzeszcz Górny" 1 500 zł
Zagospodarowanie przestrzeni tzw. Wysepki 1 000 zł