Budżet RDWG

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2018 r. dysponuje budżetem w wysokości 86 928,00 zł. Środki te wydatkowane są na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

Cel Kwota
Poprawa bezpieczeństwa ruchu 13 075 zł
Mała architektura i zieleń 10 000 zł
Park w Królewskiej Dolinie – brama 10 000 zł
Zieleń na ul. Batorego 8 000 zł
Skwer Dmowskiego 7 000 zł
Klub Olbrzymich Możliwości w siedzibie RDWG 7 000 zł
Olimpiada Przedszkolaka 5 000 zł
Święto Jaśkowej Doliny 4 500 zł
Regaty Smoczych Łodzi 3 500 zł
Upamiętnienie Hubertusa Jabłońskiego 3 500 zł
Konkurs Wrzeszcz Górny w obiektywie 3 000 zł
Warsztaty fotograficzne 2 650 zł
Chodniki i przedepty 2 000 zł
Sterylizacja kotów 2 000 zł
Noc Wrzeszcza 1 500 zł
Gablota informacyjna sklep Partyzantów 44 1 400 zł
Potrzeby związane z działalnością RDWG 1 106 zł
Koncert z okazji 100-lecia Niepodległości 1 000 zł
Konkurs biblijny 500 zł
Utrzymanie strony internetowej 197 zł

Budżet RDWG w 2017 r.
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2017 r. dysponowała budżetem w wysokości 89 252 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

Cel Kwota
Sąsiedzka Szkoła 20 380 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni – Dmowskiego 15 572 zł
Zakup elementów małej architektury I 12 800 zł
Pomost na zbiorniku Srebrniki 8 000 zł
Zakup elementów małej architektury II 7 300 zł
Aktywizacja Seniorów 5 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców 5 000 zł
Festyn Sobótkowe Święto Jaśkowej Doliny oraz Biegowe Grand Prix 4 500 zł
Wsparcie działań edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców i uczniów ZSS nr 1 2 000 zł
Zawody sportowe – dzielnicowy turniej smoczych łodzi 2 000 zł
Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Batorego 2 000 zł
Rodzinna gra terenowa na orientację w Jaśkowym Lesie 1 500 zł
Tablice drogowe Wrzeszcz Górny 1 500 zł
Poduszki berlińskie przy SP27 1 000 zł
Promocja dzielnicy w ramach Nocnego Wrzeszcza 500 zł
Utrzymanie strony internetowej 200 zł

Budżet RDWG w 2015 r.
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2015 r. dysponowała budżetem 93 008 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, które podejmowano na sesjach.

Cel Kwota
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obrębie skrzyżowania Grunwaldzka – Jesionowa (monitoring wizyjny) 15 000 zł
Budowa chodników na skwerze przy ul. Dmowskiego oraz dojścia do Kościoła NSJ we Wrzeszczu 11 000 zł
Zagospodarowanie placu przed dworcem kolejowym Gdańsk Wrzeszcz – poszerzenie zakresu prac 10 000 zł
Cykl warsztatów artystycznych w zakresie edukacji i kultury o tematyce Wrzeszcza 8 408 zł
Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – azyl na ul. Słowackiego, poduszki-progi na ul. Róży Ostrowskiej, barierka na ul. Podleśnej 8 000 zł
Odnowienie i utrzymanie zieleni, ciągów pieszych – Komisja ZPiI 7 500 zł
Kontynuacja projektu „Sąsiedzka Szkoła" 7 140 zł
Sąsiedzka Szkoła 4 260 zł
Święto Sobótkowe 4 000 zł
Odnowienie i utrzymanie zieleni, ciągów pieszych – Komisja SiŁP 4 000 zł
Zagospodarowanie placu przed dworcem kolejowym Gdańsk Wrzeszcz 3 000 zł
Olimpiada Przedszkolaka 2 200 zł
Festyn Srebrny Staw 2 000 zł
Biegi Parkowe z cyklu zawodów na orientację w okolicy Jaśkowej i Królewskiej Doliny 2 000 zł
Opieka weterynaryjna – szczepienie, odrobaczenie, odpchlanie, odkleszczanie kotów wolnożyjących 2 000 zł
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, w tym zakup i montaż pięciu tablic E21 "Wrzeszcz Górny" 1 500 zł
Zagospodarowanie przestrzeni tzw. Wysepki 1 000 zł


Bądź na bieżąco