Budżet RDWG

Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2018 r. dysponuje budżetem w wysokości 86 928,00 zł. Środki te wydatkowane są na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

CelKwota
Poprawa bezpieczeństwa ruchu 13 075 zł
Mała architektura i zieleń 10 000 zł
Park w Królewskiej Dolinie – brama 10 000 zł
Zieleń na ul. Batorego 8 000 zł
Skwer Dmowskiego7 000 zł
Klub Olbrzymich Możliwości w siedzibie RDWG 7 000 zł
Olimpiada Przedszkolaka 5 000 zł
Święto Jaśkowej Doliny 4 500 zł
Regaty Smoczych Łodzi 3 500 zł
Upamiętnienie Hubertusa Jabłońskiego 3 500 zł
Konkurs Wrzeszcz Górny w obiektywie 3 000 zł
Warsztaty fotograficzne 2 650 zł
Chodniki i przedepty 2 000 zł
Sterylizacja kotów 2 000 zł
Noc Wrzeszcza 1 500 zł
Gablota informacyjna sklep Partyzantów 44 1 400 zł
Potrzeby związane z działalnością RDWG 1 106 zł
Koncert z okazji 100-lecia Niepodległości 1 000 zł
Konkurs biblijny 500 zł
Utrzymanie strony internetowej 197 zł

Budżet RDWG w 2017 r.
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2017 r. dysponowała budżetem w wysokości 89 252 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, podejmowanych na sesjach.

CelKwota
Sąsiedzka Szkoła20 380 zł
Zagospodarowanie terenów zieleni – Dmowskiego15 572 zł
Zakup elementów małej architektury I12 800 zł
Pomost na zbiorniku Srebrniki8 000 zł
Zakup elementów małej architektury II7 300 zł
Aktywizacja Seniorów5 000 zł
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych i kierowców5 000 zł
Festyn Sobótkowe Święto Jaśkowej Doliny oraz Biegowe Grand Prix4 500 zł
Wsparcie działań edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców i uczniów ZSS nr 12 000 zł
Zawody sportowe – dzielnicowy turniej smoczych łodzi2 000 zł
Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Batorego2 000 zł
Rodzinna gra terenowa na orientację w Jaśkowym Lesie1 500 zł
Tablice drogowe Wrzeszcz Górny1 500 zł
Poduszki berlińskie przy SP271 000 zł
Promocja dzielnicy w ramach Nocnego Wrzeszcza500 zł
Utrzymanie strony internetowej200 zł

Budżet RDWG w 2015 r.
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny w 2015 r. dysponowała budżetem 93 008 zł. Środki te wydatkowane były na podstawie uchwał, które podejmowano na sesjach.

CelKwota
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w obrębie skrzyżowania Grunwaldzka – Jesionowa (monitoring wizyjny)15 000 zł
Budowa chodników na skwerze przy ul. Dmowskiego oraz dojścia do Kościoła NSJ we Wrzeszczu11 000 zł
Zagospodarowanie placu przed dworcem kolejowym Gdańsk Wrzeszcz – poszerzenie zakresu prac10 000 zł
Cykl warsztatów artystycznych w zakresie edukacji i kultury o tematyce Wrzeszcza8 408 zł
Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – azyl na ul. Słowackiego, poduszki-progi na ul. Róży Ostrowskiej, barierka na ul. Podleśnej8 000 zł
Odnowienie i utrzymanie zieleni, ciągów pieszych – Komisja ZPiI7 500 zł
Kontynuacja projektu „Sąsiedzka Szkoła"7 140 zł
Sąsiedzka Szkoła4 260 zł
Święto Sobótkowe4 000 zł
Odnowienie i utrzymanie zieleni, ciągów pieszych – Komisja SiŁP4 000 zł
Zagospodarowanie placu przed dworcem kolejowym Gdańsk Wrzeszcz3 000 zł
Olimpiada Przedszkolaka2 200 zł
Festyn Srebrny Staw2 000 zł
Biegi Parkowe z cyklu zawodów na orientację w okolicy Jaśkowej i Królewskiej Doliny2 000 zł
Opieka weterynaryjna – szczepienie, odrobaczenie, odpchlanie, odkleszczanie kotów wolnożyjących2 000 zł
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, w tym zakup i montaż pięciu tablic E21 "Wrzeszcz Górny"1 500 zł
Zagospodarowanie przestrzeni tzw. Wysepki1 000 zł


Bądź na bieżąco