Projekt uchwały budżetowej


Na najbliższej sesji (przypuszczalnie jeszcze w sierpniu) planujemy podjąć kolejną uchwałę budżetową. Jest to już praktycznie ostatni moment, ponieważ środki muszą zostać wydane i rozliczone do końca br. – nie ma możliwości przesunięcia ich na rok przyszły.

Projekt uchwały (może ulec jeszcze zmianie) zakłada następujące wydatki:
1. Cykl warsztatów artystycznych w zakresie edukacji i kultury o tematyce Wrzeszcza – 9 408,00 zł,
2. Biegi Parkowe na orientację w okolicy Jaśkowej i Królewskiej Doliny – 2 000,00 zł,
3. Budowa chodników na skwerze przy ul. Dmowskiego oraz dojścia do Kościoła NSJ we Wrzeszczu – 11 000,00 zł,
4. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic w tym zakup i montaż pięciu tablic E21 „Wrzeszcz Górny” – 1 500,00 zł

Zgodnie ze statutem rad dzielnic, projekt uchwały budżetowej podlega konsultacjom z mieszkańcami. Na ewentualne uwagi z wykorzystaniem formularza, przesłanego drogą elektroniczną (wrzeszcz.gorny@radadzielnicy.gdansk.pl) lub pocztą tradycyjną na adres siedziby RDWG, czekamy do 18 sierpnia.

Bądź na bieżąco

Najnowsze wpisy