XI sesja RDWG


W środę, 11 maja 2016 r., o godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy przy al. Grunwaldzkiej 127 odbędzie się XI sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad.
2. Ślubowanie radnych.

3. Projekt uchwały dot. MPZP Wrzeszcz Górny rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina
Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny wnioskuje o uwzględnienie następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz Górny rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina” (0853). Każdą uwagę proszę rozpatrzyć osobno.

1. Ujęcie w planie wlotów ciągów pieszych na teren osiedla Quattro Towers od strony ul. Pniewskiego oraz powiązanie piesze terenów osiedla Quattro Towers od strony ul. Matki Polki, tak by możliwe było wykreowanie połączenia pieszego ul. Pniewskiego z ul. Matki Polki. Inwestor osiedla Quattro Towers zgodnie z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy zobligowany był do utworzenia przejścia z ul. Pniewskiego na swój teren, po czym wykonał w tym miejscu jedynie furtkę i zaporę przeciwpowodziową. Projekt planu byłby zatem od strony ul. Pniewskiego powieleniem zapisów z decyzji o warunkach zabudowy.

2. Dla ul. Pniewskiego przy dokonywaniu remontów ulicy należy w miarę możliwości odtworzyć jej oryginalny wygląd z wykorzystaniem zachowanych elementów infrastruktury technicznej (nawierzchnia chodników i jezdni, krawężniki itp.)

3. Zakaz lokalizowania parkingów naziemnych od strony ulic. Brak takiego zapisu może skutkować likwidacją przedgródków i zastąpienia ich naziemnymi miejscami parkingowymi, co doprowadzi do przesłania architektury budynków samochodami. Ponadto będzie to kolidowało z pierwotnym przeznaczeniem przedgrodków, czego negatywnym przykładem może być rozwiązanie zastosowane wokół willi przy al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku (siedziba Pracodawców Pomorza).

4. Zakaz lokalizowania parkingów w kubaturze budynków na poziomie parteru od strony ulic.

5. Ujęcie w planie obligatoryjnego powiązania pieszego ul. Pniewskiego z ul. Nową Partyzantów/Nową Dmowskiego przez teren 001-U33.

6. Dla terenu 002-M/U31 wnioskuje się przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy do ul. Nowej Partyzantów/Nowej Dmowskiego, tak by możliwe było wytworzenie atrakcyjnej pierzei usługowej od tej ulicy z szerokim chodnikiem (chodnik poza obszarem projektu planu). Cofnięcie linii zabudowy utrwala istniejący nieatrakcyjny sposób zagospodarowania tego terenu, który po powstaniu ww. ulicy stał się mocno eksponowany, choć pierwotnie był schowany wewnątrz kwartału zabudowy.

7. Dla terenu 003-M/U31 “a” zmienić linię zabudowy od ul. Partyzantów, tak by cofnąć ją do budynku trafostacji, uwalniając od zabudowy teren przez nią zajmowany i tworząc tym samym wygodne powiązanie piesze skweru (poza planem) z pierzeją wykreowaną przez budynki osiedla Quattro Towers (poza planem).

4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie sesji.

Bądź na bieżąco

Najnowsze wpisy