XIX sesja RDWG


We wtorek 29 marca 2022 r. o godz. 18:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie obrad zdalnych) odbędzie się XIX sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Uchwała ws. wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadania: budowa schodów terenowych Kręta – Sobieskiego
4. Uchwała ws. przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski
6. Zakończenie sesji