XV sesja RDWG


W środę 1 lutego 2017 r. o godz. 18 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127) odbędzie się XV sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Zatwierdzenie porządku obrad,

2. Informacja z posiedzenia komisji Kulturalno – Społecznej,

3. Uchwała o składzie komisji Kulturalno – Społecznej (rezygnacja Radnego Michała Szulty),

4. Uchwała budżetowa XV/40/17,

5. Informacja o piśmie radnych z dnia 23 stycznia 2017 r. wysłanym e-mailem o godz. 21:07 dotyczącym uchwały XIII/33/16 z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Batorego,

6. Sprawy zgłoszone przez Zarząd i Radnych:
– Propozycje sposobu zgłaszania projektów budżetowych oraz tworzenia uchwał budżetowych,

7. Wolne wnioski,

8. Zakończenie sesji.