XV sesja RDWG


W środę 5 maja 2021 r. o godz. 18:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie obrad zdalnych) odbędzie się XV sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Zmiana uchwały nr XIV/64/21 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski
5. Zakończenie sesji

Bądź na bieżąco

Najnowsze wpisy