XVI sesja RDWG


We wtorek 15 czerwca 2021 r. o godz. 18:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie obrad zdalnych) odbędzie się XVI sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Uchwała ws. przeprowadzenia konsultacji dot. przebudowy ul. Do Studzienki w związku z planowaną budową trasy tramwajowej Nowa Politechniczna (GP-W)
4. Uchwała ws. przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
5. Uchwała ws. określenia priorytetowych zadań dla dzielnicy Wrzeszcz Górny z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta Gdańska na następny rok budżetowy
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski
7. Zakończenie sesji