XXXI sesja RDWG (ponowne zwołanie)


We wtorek 7 maja 2024 r. o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127 – tzw. Wysepka) odbędzie się XXXI sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Uchwała ws. przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
4. Uchwała ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla rejonu al. Grunwaldzkiej, ul. Partyzantów i Jaśkowa Dolina
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski
6. Zakończenie sesji