Sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2021


Zgodnie ze statutem Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny, Zarząd Dzielnicy zobowiązany jest do końca kwietnia każdego roku przedstawić sprawozdanie z działalności Zarządu za rok ubiegły.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny za rok 2021 w formacie PDF dostępne jest TUTAJ.