XXIII sesja RDWG


We wtorek 20 grudnia 2022 r. o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny (al. Grunwaldzka 127 – tzw. Wysepka) odbędzie się XXIII sesja RDWG z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
3. Objęcie mandatu radnego dzielnicy Wrzeszcz Górny przez Pana Jerzego Tadeusza Konieckiego
4. Omówienie działalności Rady skierowanej do Seniorów
5. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową dzielnicy Wrzeszcz Górny
6. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu opracowania GPL dla rejonu ul. Słowackiego i Chrzanowskiego
7. Uchwała w sprawie zmiany przebiegu granicy jednostki pomocniczej Wrzeszcz Górny
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski
9. Zakończenie sesji